A Coruña
coidada e
limpa.

Todos os días.
En todas as rúas.
En todos os barrios.

#noseusitio

Reciclando
máis
e mellor.

Grandes novas para
unha mesma prioridade:
o coidado do espazo público

#noseusitio

#noseusitio

    Cada cousa no seu sitio,
cada residuo no seu contedor.

#noseusitio

    Cada cousa no seu sitio,
cada residuo no seu contedor.

A Coruña
coidada e
limpa.

Todos os días.
En todas as rúas.
En todos os barrios.

#noseusitio